Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych kończące się egzaminem Państwowym z IMBiGS:

 

Klasa III

Operator koparkoładowarki, klasa III, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

.Operator koparek jednonaczyniowych, klasa III do 25 ton

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Operator ładowarek jednoaczyniwych kl. III do 20 ton 

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Walec drogowy kl.II, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Równiarka kl.I, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Spycharka kl.III, do 110 kW

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 


Klasa I

Operator Koparki jednonaczyniowej kl. I wszystkie 

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Operator Ładowarek jednonaczyniowych , klasa I, wszystkie 

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Spycharka kl.I, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Inne:

Operator zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Operator przecinarki do nawierzchni dróg

 

 

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

Operator narzędzi udarowych ręcznych

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Rusztowania budowlane

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Pompy do mieszanki betonowej kl. III, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Wiertnice dla technologii bezwykopowych kl. II, wszystkie

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Palownice, wszystkie, kl. II

10-11.12.2022 godz. 8:00 ROZPOCZĘCIE

17-18.12.2022 godz. 8:00

07-08.01.2023 godz. 8:00

 

Szkolenia kończące się egzaminem z UDT:

Operator podnośnika koszowego

15.12.2022 godz. 8:00

Operator wózków widłowych

19.12.2022 godz. 8:00

Operator ładowarki teleskopowej /wózka specjalizowanego w kat. IWJO

21.12.2022 godz. 8:00

Operator żurawia przeładunkowego typu HDS

10.12.2022 godz. 8:00

Operator żurawia wieżowego kat. IŻ 10.12.2022 godz. 8:00
Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

17.12.2022 godz. 8:00

Suwnice

termin ustalany indywidualnie

Wciągniki i wciągarki

termin ustalany indywidualnie

Windy towarowo-osobowe

termin ustalany indywidualnie

 Kursy dla kierowców:

Prawo jazdy kat. B

KURSY PROWADZIMY CAŁY CZAS

Prawo jazdy kat. B+E, C, C+E, D

KURSY PROWADZIMY CAŁY CZAS

Kurs ADR (podstawa oraz cysterny)

8-912.2022 godz. 8:00

Kwalifikacja wstępna szkolenia są przeprowadzane cyklicznie, w celu poznania terminu prosimy o kontakt

Szkolenie okresowe oraz kwalifikacja wstępna do kat. C, C+E, D, D+E

szkolenia są przeprowadzane cyklicznie, w celu poznania terminu prosimy o kontakt

Pilarki mechaniczne

10.12.2022.2022 godz. 8:00

Kursy spawalnicze:

Spawanie elektrodą otuloną MMA 111

15.12.2022 ROZPOCZĘCIE

Spawanie gazowe acetylenowo - tlenowe 311

15.12.2022 ROZPOCZĘCIE

Spawanie metodą MIG / MAG

15.12.2022 ROZPOCZĘCIE

Spawanie metodą TIG 141 15.12.2022 ROZPOCZĘCIE

Uprawnienia SEP:

Grupa I. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

16.12.2022 godz. 15:00

Grupa II. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zyżywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

16.12.2022 godz. 15:00

Grupa III. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

16.12.2022 godz. 15:00