KURSY SPAWANIA:

Nasz ośrodek prowadzi kursy z następujących metod spawania:

- 111 ręczne spawanie elektrodą topliwą bez osłony gazu

- 131 spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego MIG

- 135 spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego MAG

- 141 spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litego

- 311 spawanie acetylenowo-tlenowe

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

- kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych

- kurs ponadpodstawowy (etap 1) - spawanie spoin czołowych blach

- kurs ponadpodstawowy (etap 2) - spawanie spoin czołowych rur (nie dotyczy metody 311)

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach podstawowych:

- stale niestopowe

- stale stopowe, nierdzewne oraz duplex

- stopy aluminium

- stopy niklu

Kryteria doboru uczestników:

• ukończone 18 lat

• wykształcenie minimum podstawowe

• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu w zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 2 do 4 tygodni.

 

Cena różni się w zależności od kursu: 2000zł -2500zł