KURS TAXI

 

Cel szkolenia:

Profesjonalne, skuteczne przygotowanie uczestnika szkolenia do bycia taksówkarzem. Współpracujemy z wieloma firmami dzięki czemu możemy zapewnić pracę po ukończonym kursie.

 

Zalety szkolenia e-learning:

  • Indywidualne podejście do kursanta.
  • Kursant korzysta z materiałów w formie plików PDF, testów w formie przypominającej egzamin na prawo jazdy.
  • Samodzielne przyswajanie materiału, setki pytań testowych podobnych jak na egzaminie.
  • Kurs można rozpocząć dowolnego dnia (samokształcenie e-learning).

 

Dlaczego warto nas wybrać ? :

  • Szkolenie prowadzi czynny kierowca taxi, tak więc posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i służy pomocą, odpowiedziami na nurtujące pytania.

Wymagania, jakie musi spełnić taksówkarz, są określone w przepisach prawa o ruchu drogowym:

- musi mieć tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi (muszą one spełniać wszelkie wymagania techniczne);

- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;

- musi przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (jeśli miał przerwę w wykonywaniu transportu drogowego z przyczyn leżących po stronie taksówkarza, nie może ona być dłuższa niż sześć miesięcy);

- musi mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem i nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

Koszt kursu- 550zł